OUTPUT DESIGN STUDIO

I founded design studio in 2015 on the grounds of experiences as graphic designer and art director in advertising agencies.
This work gave me priceless experiences, but I still longed for more creative freedom and better connection to the clients.

As a designer a want to help you grow your business.
I am doing it by making life easier for your clients by passing information in a clear and interesting manner.

Our client list consist of domestic appliances maker Gorenje,
energy provider ECE, Slovenian national Paralympic committee,
advertising agencies, small business and start-ups.

 

OUTPUT – STUDIO ZA GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Oblikovalski studio sem ustanovil leta 2015 na podlagi preteklega dela
kot grafični oblikovalec in art direktor v oglaševalskih agencijah.
Kljub neprecenljivim izkušnjam, ki mi jih je to delo dalo, sem si želel več ustvarjalne svobode ter pristnejši in tesnejši stik z naročniki.

Kot oblikovalec želim s strokovnim znanjem pomagati pri rasti v vašem poslu,
vašim strankam pa olajšati življenje s podajanjem informacij na zanimiv in pregleden način.

Naše stalne stranke so Gorenje, ECE – energija prihodnosti,
Zveza za šport invalidov – paraolimpijski komite Slovenije, Quadro (Teta Frida), oglaševalske agencije, kreativni posamezniki ter start-up podjetja.

Education

University Degree of Media Cummunications Science

University of Maribor – 2008

Graduation

Gimnazija Celje Center – 2003

Experience

CEO & Founder

Output Visual Communications 2015 – Current

Art Director

Zadrga Agency 2013 – 2015

Graphic Designer

Kraft & Werk Agency 2008 – 2013

Graphic Designer

Student frelance work  2004 – 2008

“To design is much more than simply to assemble, to order, or even to edit: it is to add value and meaning, to illuminate, to simplify, to clarify, to modify, to dignify, to dramatize, to persuade, and perhaps even to amuse. To design is to transform prose into poetry.”
Paul Rand

What I enjoy doing? / Kaj najraje delam?

We are multidisciplinary studio with a passion for design in print media.

Branding / znamčenje95%
skillbar
Package design / embalaže90%
skillbar
Design for events / oblikovanje za dogodke80%
skillbar
Web design / spletno oblikovanje60%
skillbar
Photo manipulation / manipulacija fotografij85%
skillbar
Infographics / infografike80%
skillbar
Photography / fotografija70%
skillbar
Graphics for social media / socialnia omrežja60%
skillbar

Clients

Good design comes as a result of deeper understanding of users needs. That’s why I believe in long run relationships and I do most of my work for the regulars. Most of my work is done for corporate word, but I occasionally still work for smaller business, especially if I am intrigued by quality of one’s service or innovative business idea.

Verjamem da dobro oblikovanje nastane kot rezultat globjega razumevanje potreb uporabnika. Zato verjamem v tek na dolge proge in večinoma sodelujem z rednimi naročniki. Večino del nastane za večja podjetja, ampak se kljub temu občasno lotim manjših projektov, še posebej kadar me pritegne zanimiva poslovna ideja ali nadpovprečna kvaliteta storitev.