OUTPUT
vizualne komunikacije
Dejan Šmid s.p

RUK

Raziskovalna umetnost in kultura

Projekt Mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture (RUK) združuje tri partnerske organizacije DDT (Trbovlje), PINA (Koper) in KID KIBLA (Maribor). Namen mreže je raziskovanje povezav med znanostjo, ekologijo in umetnostjo ter uporaba najnovejših tehnologij, kot je na primer navidezna resničnost in 3D skeniranje. Eden izmed vidnejših ciljev projekta pa je tudi vzpostaviti laboratorij v vsakem izmed prej omenjenih mest, ki bo premogel ustrezno tehnologijo in kadre za njeno uporabo.

Zasnova celostne podobe je nastala na delavnici v organizaciji Kible v Mariboru pod mentorstvom Aleksandre Kostič in Dejana Pestotnika. Cilj delavnice je bil poiskati grafično rešitev, ki bi na enostaven in aplikativen način povezovala vse zgoraj omenjene tematike. 

Sodeloval sem tudi pri zasnovi spletne strani, ki je bila izvedena v navezavi s podjetjem Greco.

RUK is a network of research centers at the intersection of art, science and technology in collaboration of three partners DDT (Trbovlje), PINA (Koper) in KID KIBLA (Maribor). RUK’s goal is integration of science, ecology and art with future technologies like VR and 3D scanning. Each of the partnering cities will also open a laboratory, which will provide appropriate technological equipment and personnel for its usage. 

Brand identity was a product of workshop, conducted by Kibla (Maribor) under mentorship of Aleksandra Kostič and Dejan Pestotnik. A the workshop, we looking for a symbol, that would represent all the project’s subjects in a clear and applicative manner. I’ve also participated in first stages of building project’s website, which was built by a Greco company.

Izhodišča
Barvni sistem
Vizitke
Mobilna aplikacija
Zastava
Plakat
Stenska grafika
Utrinek iz Kiblixa