OUTPUT
vizualne komunikacije
Dejan Šmid s.p

SVETOVNO PRVENSTVO INVALIDOV V NAMIZNEM TENISU SPINT 2018

The 2018 World Para Table Tennis Champioships

Svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za invalide (SPINT) je potekalo med 17. in 20. oktobrom v dvorani Zlatorog v Celju. V Dvorani Zlatorog se je za medalje potegovalo 325 igralk in igralcev iz 54 držav. Organizator prvenstva je Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, s katero smo v letu 2017 že uspešno izvedli Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu za invalide ter mnogo drugih projektov.
Uradni logo prvenstva temelji na treh šestkrakih rumenih zvezdah, ki so jih uporabljali že Celjski grofje v 14. in 15. stoletju ter jih najdemo tako na Slovenskem grbu kot na grbu Celja. Svet v reprezentančnih barvah smo umestili centralno. Okoli le-tega se vrti bela žogica, ki tako simbolizira povezovanje športnikov iz celega sveta. Na zvezde smo se navezali tudi v sloganu “Na poti do zvezd”.

Pred in med prvenstvom smo skrbeli za celostno podobo prvenstva, od spletnih aplikacij, ki smo jih pripravili v sodelovanju s kranjskim podjetjem Melom, do opreme dvorane, biltena, oglasov, promocijskih materialov in prodajnih artiklov.

The 2018 World Para Table Championship took place between 17th and 20th October in Celje. Zlatorog hall hosted 325 players from 54 countries. We have been working with Paralympic Committee of Slovenia, who organized event, in 2017 on European para Table championship and many other projects.

The official logo of the championship is based on three yellow six-pointed stars, that has been first used by Counts of Celje in 14th and 15th century and can still be found in coats of arms of Slovenia and Celje. A visual representation of World positioned centrally is in green colour, which is a base colour for Slovenian sport uniforms. A white ball is revolving around this world and therefore represents connection of sportsmen from all around the globe. Stars has been used also as inspiration for slogan “Heading for the Stars”.

Our job was to create and oversee the championship’s graphic identity, from official website and mobile app to hall signage, official bulletin, advertising, promotion and merchandise.

Spint2018_logo